AUTOMATYCZNE LABORATORIA

AUTOMATYCZNE LABORATORIA

Pełna integracja poczty pneumatycznej z analizatorami laboratoryjnymi, automatyczne dostarczanie i przetwarzanie próbek.

SORTERY

W pełni automatyczne sortowanie transportowanych probówek z możliwością dalszej redystrybucji do oddzielnych miejsc pracy za pośrednictwem poczty pneumatycznej.

AUTOMATYCZNY WYŁADUNEK

Bezpieczne dostarczenie i automatyczny rozładunek próbek laboratoryjnych z pojemnika.

AUTOLAB 4.0

Kompleksowe, monitorowane rozwiązanie do automatyzacji transportu, dystrybucji i analizy próbek.