Nasze produkty i usługi

POCZTA PNEUMATYCZNA

Poczta pneumatyczna zapewnia w pełni zautomatyzowany i bezpieczny transport leków, próbek, krwi, cytostatyków i dokumentów w specjalnych pojemnikach na terenie całego kampusu szpitalnego, pomiędzy poszczególnymi oddziałami, laboratorium, bankiem krwi, apteką itd.

AUTOMAT APTECZNY

Zautomatyzowany system magazynowy, który może przygotowywać pojedyncze opakowania leków, zapewniać ich przyjmowanie, przechowywanie, ewidencję i wydawanie zgodnie z wymaganiami publicznej lub szpitalnej części apteki, lub też dystrybuować je za pomocą poczty pneumatycznej.

AUTOMATYCZNE LABORATORIA

Automatyczne sortowanie przychodzących próbek dla poszczególnych pracowni. Integracja z analizatorami laboratoryjnymi, redystrybucja do oddzielnych laboratoriów dzięki automatycznemu rozładunkowi.

ROBOTY TRANSPORTOWE

Autonomiczny system transportu dla szpitali, placówek opieki społecznej, hoteli, lotnisk, centrów handlowych i innych.​