OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przed wysłaniem formularza: Prosimy o zapoznanie się z zawartością tej strony.

W PROFITUBE poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych. Wszystkie dane osobowe podane przez gościa są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz ustawą o komunikacji elektronicznej nr 127/2005 Dz. Jesteśmy także przygotowani na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. „RODO”.

Na stronie potrubniposta.cz dane osobowe zbierane są zarówno bezpośrednio od podmiotu (wypełniasz formularz), jak i automatycznie. Zajmiemy się teraz szczegółowo wszystkimi przypadkami. Dowiesz się o podstawach prawnych przetwarzania, celu przetwarzania oraz możliwościach realizacji swoich praw.

Jeśli nie zostało to wyraźnie określone, PROFITUBE PROCZECH s.r.o. nie przekazuje zebranych danych osobowych innym odbiorcom lub administratorom.

Dane osobowe uzyskane od podmiotu. Każdy formularz zawiera łącze do tej strony informacyjnej. Ten standardowy formularz kontaktowy znajduje się w kilku miejscach na stronie potrubniposta.cz. Służy osobom, które są zainteresowane usługami PROFITUBE, są zainteresowane pracą w PROFITUBE lub są zainteresowane innymi informacjami o PROFITUBE. Do przesłania formularza wymagane są tylko dwa pola: adres e-mail i wiadomość dla PROFITUBE.

Dane osobowe: nazwa firmy, osoba kontaktowa, telefon, adres e-mail, wiadomość. Pozyskiwanie danych osobowych: od podmiotu. Legalność: zgoda podmiotu. Cel: dane kontaktowe, przydatne w celach marketingowych, wsparcia użytkownika, edukacji i personelu lub tworzenia stosunku umownego. Informacje o przetwarzaniu: Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w stosunku umownym z PROFITUBE lub reprezentuje osobę prawną pozostającą w stosunku umownym z PROFITUBE, zgodność z prawem przetwarzania następuje zgodnie z art. 6 ust. 1.b. To samo obowiązuje w przypadku nawiązania stosunku umownego za pomocą niniejszego formularza kontaktowego. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są jako dane kontaktowe. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania oraz żądania skorzystania z dodatkowych praw, należy skontaktować się z osobą upoważnioną, patrz poniżej na tej stronie.

Dane osobowe pozyskiwane automatycznie. Serwer internetowy potrubniposta.cz automatycznie przetwarza i przechowuje dane o odwiedzinach strony. Dane zbierane są automatycznie trzema głównymi metodami: własne logi serwera WWW, Google Analytics. Dane zbierane automatycznie obejmują identyfikatory czasu, czas spędzony na stronie, adresy IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, obliczone informacje o geolokalizacji. Dane te nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby, jednak w większości przypadków pozwalają na identyfikację komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę. PROFITUBE wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje do oceny działania serwisu i optymalizacji jego działań.

Dane dla systemów reklamowych. PROFITUBE nie wykorzystuje żadnych metod agregacji danych przeznaczonych dla systemów reklamowych, ani na potrzeby własne, ani na potrzeby osób trzecich.

Zapisywanie danych na komputerze użytkownika. W niektórych przypadkach serwis przechowuje dane na komputerze użytkownika, a on może je odczytać i zmienić podczas kolejnej wizyty. Są to tak zwane pliki cookie. Pliki cookies mogą być podstawowe (systemowe) niezbędne do działania serwisu, ale także pliki cookies podmiotów zewnętrznych.

Bezpieczeństwo danych osobowych. PROFITUBE do przesyłania danych korzysta wyłącznie z bezpiecznych stron internetowych z protokołami HTTPS, SSH, SFTP. Dane są przechowywane w chmurze, a nie na komputerach lokalnych.

Osoba upoważniona: inż. Jana Dvorská info@profitube.eu