Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

System poczta pneumatyczna

SPÓŁKA ®PROFITERM

  • Telefon: +48 33 853 34 31
  • Kom.: +48 606 601 992
  • Fax: + 48 33 853 34 39
  • E-mail: poland@profiterm.com
Drukować

Wezwanie do interwencji serwisowej


Instrukcja zgłaszania usterek Zlecenie interwencji w ramach pogotowia serwisowego

(niniejszy formularz jest przeznaczony dla klientów, którzy zawarli Umowę o dzieło na przeprowadzenie serwisu, pozostali klienci mogą go wykorzystać jedynie jako załącznik do swojego standardowego zamówienia)

Zamawiający powinien kierować się niżej opisaną instrukcją Wezwania do interwencji serwisowej.

  • Strony Umowy traktują Wezwanie, jako wiążące zamówienie usługi serwisowej.
  • Jako skuteczne zgłoszenie uznaje się: wezwanie do interwencji serwisowej przez telefon - Zgłoszenie telefoniczne i Zgłoszenie pisemne - zamówienie doręczone przez zamawiającego faksem, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • W przypadku zgłoszenia telefonicznego warunkiem koniecznym rozpoczęcia prac przez zleceniobiorcę jest pisemne potwierdzenie zgłoszenia!
  • W wezwaniu pisemnym powinny znaleźć się dane i podpis osoby upoważnionej ze strony zamawiającego, zgodnie z obowiązującą Umową o dzieło na przeprowadzenie serwisu.
  • Zleceniodawca zapewni zleceniobiorcy swobodny dostęp do obiektu, bez zbędnej zwłoki.
  • Wezwanie proszę wypełniać kompletnie i czytelnie !

Wezwanie do pobrania

PDF MS WORD