poland

Ocena Jakości Współpracy z firmą PROFITERM POLAND Sp. z o.o.

ANKIETAKONTAKT

1. PRODUKT - POCZTA PNEUMATYCZNA

Zainstalowany system w odniesieniu do wymagań początkowych:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Niezawodność produktu:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Jakość produktu i usług:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Cena w odniesieniu do jakości produktu:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.


2. WSPÓŁPRACA

Współpraca z naszymi pracownikami:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Fachowość pracowników:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Dostępność kanałów kontaktowych (tel., fax, e-mail, www):

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Ogólne odczucia na temat firmy:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.


3. HANDEL – SPRZEDAŻ

Komunikacja z działem handlowym:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Współpraca przy rozwiązywaniu problemów, realizacji potrzeb, zapytań:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Dotrzymywanie terminów (sporządzanie ofert, spotkań ...):

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Jakość sporządzanych ofert (wykonanie, przejrzystość, estetyka):

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.


4. REALIZACJA ZLECENIA

Dotrzymywanie terminów podczas realizacji:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Przygotowanie techniczne pracowników:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Fachowość techników w rozwiązywaniu bieżących problemów i zmian:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.


5. SERWIS

Funkcjonowanie systemu zgłaszania awarii:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Dotrzymywanie uzgodnionych terminów przy serwisie prewencyjnym i czas rozpoczęcia prac serwisowych:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Jakość wykonania prac serwisowych:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

Cena w odniesieniu do jakości usług serwisowych:

W przypadku niezadowolenia
prosimy o krótki komentarz.

KOMENTARZE, UWAGI, SUGESTIE, POWODY NIEZADOWOLENIA:

© 2017 PROFITERM POLAND Sp. z o.o.
Informacje uzyskane w ramach działalności gospodarczej, w tym danych osobowych są również rejestrowane,
przetwarzane i następnie przechowywane na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę inernetową. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.